Ontdek de Friese schatkamers
in Súdwest Fryslân


De gemeente Súdwest Fryslân telt maar liefst 16 musea!
Stuk voor stuk unieke schatkamers van de Friese cultuur.
Ieder museum heeft een eigen site met een schat aan informatie.
Deze site wijst u de weg.

Aan u de keus welke schatten u gaat bekijken.
U bent meer dan welkom!

Klik op een plaats voor de plaatselijke musea.  Allingawier     Bolsward     Heeg     Hindeloopen    

  IJlst     Kornwerderzand    

  Molkwerum     Sneek     Stavoren     WorkumAllingawier:

Aldfaers Erf

Aldfaers Erf
Meerweg 4
8758 LC Allingawier
0515 231631

Bolsward:

Oudheidkamer Bolsward

Oudheidkamer Bolsward
Jongmastraat 2
8701 JD Bolsward
0515 578700It Gysbert Japicxhûs

It Gysbert Japicxhûs
Wipstrjitte 6
8701 HZ Boalsert
0515 573990Titus Brandsmamuseum

Titus Brandsmamuseum
rote Dijlakker 11
8701 KV Bolsward
0515 - 581799

Heeg:

Houtbouwmuseum De Helling

Houtbouwmuseum De Helling
It Eilân 6a
8621 CR Heeg
06 83269389

Hindeloopen:

Eerste Friese Schaatsmuseum

Eerste Friese Schaatsmuseum
Kleine Weide 1-3
8713 KZ Hindeloopen
0514 52 16 83Museum Hindeloopen

Museum Hindeloopen
Dijkweg 1
8713 KD Hindeloopen
0514 52 14 20

IJlst:

Doe- en Kijk-centrum Nooitgedagt IJlst

Doe- en Kijk-centrum Nooitgedagt
Eegracht 11
8651 EG IJlst
0515-532167

Kornwerderzand:

Kazemattenmuseum

Kazemattenmuseum
Afsluitdijk 5
8752 KP Kornwerderzand

Molkwerum:

It Bakkerswinkeltsje

It Bakkerswinkeltsje
Hellingstrjitte 3
8722 HH Molkwerum
tel: 0514 - 681972
Sneek:

Fries Scheepvaartmuseum

Fries Scheepvaartmuseum
Kleinzand 14
8601 BH Sneek
tel: 0515 - 414057Het Nationaal Modelspoor Museum

Het Nationaal Modelspoor Museum
Station Sneek Centraal
8601 GM Sneek
tel: 0515 - 430021

Stavoren:

't Ponthús

't Ponthús
Hellingspad 10/12
8715 HT Stavoren
tel: 0514 - 682124

Workum:

Jopie Huisman Museum

Jopie Huisman Museum
Noard 6
8711 AH Workum
tel: 0515 - 543131WArkums Erfskip

Museum Warkums Erfskip
Merk 4
8711 CL Workum
tel: 0515 - 541231Kerkelijke Kunst

Museum Kerkelijke Kunst
Noard 173
8711 AE Workum
tel: 0515 - 542023Deze website is een initiatief van de Stichting Samenwerking Musea Zuidwest Friesland.
Sinds 2003 is in de Zuidwesthoek van Friesland dit samenwerkingsverband tussen musea actief.
De aangesloten musea werken samen op basis van vrijwilligheid, wederzijds respect en zonder eigen financiële bijdragen.
Voor meer informatie kunt u mailen naar secretariaat@friesecultuur.nl